Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
36/QĐ-UBND 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin về hỗ trợ TTHC cho người dân trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
41/YB-UBND 20/03/2023 THÔNG BÁO Niêm yết công khai TTHC thực hiện liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng UBND xã Tải file Tải về
42/TB-UBND 20/03/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023) UBND xã Tải file Tải về
43/TB-UBND 20/03/2023 THÔNG BÁO Lịch trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023) UBND xã Tải file Tải về;
43/TB-UBND 20/03/2023 THÔNG BÁO Lịch trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023) UBND xã Tải file Tải về
40a-TB-UBND 17/03/2023 THÔNG BÁO Niêm yết công khai và giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã UBND xã Tải file Tải về
33a/QĐ-UBND 15/03/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Bình Lãng Quý I năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
04/BC-HĐND 15/03/2023 BÁO CÁO Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Bình Lãng tháng 3/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 (Số liệu và kết quả hoạt động từ 15/02/2023 đến 15/3/2023) HĐND xã Tải file Tải về
27/KH-UBND 14/03/2023 KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
26/KH-UBND 13/03/2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền vận động các hộ dân có diện tích đất trong điểm dân cư thôn Đông Phong đồng thuận ký kết phương án thu hồi đất nông nghiệp, để xây dựng điểm dân cư mới thôn Đông Phong xã Bình Lãng (giai đoạn 1) UBND xã Tải file Tải về
35/QĐ-UBND 13/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ vận động, tuyên truyền các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp trong điểm dân cư thôn Đông Phong đồng thuận ký kết phương án thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của nhà nước, để cho xã xây dựng khu dân cư mới thôn Đông Phong. UBND xã Tải file Tải về
34/QĐ-UBND 13/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền vận động các hộ dân có diện tích đất trong điểm dân cư thôn Đông Phong đồng thuận ký kết phương án thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu dân cư mới thôn Đông Phong (giai đoạn 1) UBND xã Tải file Tải về
37/TB-UBND 13/03/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023) UBND xã Tải file Tải về
03/BC-HĐND 13/03/2023 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của HĐND xã Bình Lãng Quý I năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023 HĐND xã Tải file Tải về
30/UBND-NV 13/03/2023 Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong thực thi công vụ UBND xã Tải file Tải về
32/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo kết quả công tác giải quyết KN, TC từ ngày 15/12/2022 đến ngày 10/3/2023 UBND xã Tải file Tải về
33/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng từ ngày 15/12/2022 đến ngày 10/3/2023 UBND xã Tải file Tải về
31/BC-UBND 09/03/2023 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
32/QĐ-UBND 08/03/2023 QĐ kiện toàn BCĐ làng an toàn thôn Thượng Hải UBND xã Tải file Tải về
33/QĐ-UBND 08/03/2023 QĐ kiện toàn BCĐ làng an toàn thôn Đông Phong UBND xã Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 334
Trước & đúng hạn: 333
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 04:58:28)
Bình Lãng quê tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH LÃNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0917324179

Email: tranmang1964@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tháng này: 2,090
Tất cả: 64,268