CHUYỂN ĐỔI SỐ
UBND xã ban hành kế hoạch phát triển Kinh tế số - xã hội số năm 2022 trên địa bàn xã
22/04/2022 12:00:00

   Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UHND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ về việc Phát triển kinh tế số và xã hội số huyện Tứ Kỳ năm 2022. Ngày 20/4/2022 UBND xã Ban hành Kế hoạch  Phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2022 trên địa bà xã. Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ; Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Bình Lãng nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đời sống xã hội. Đồng thời làm căn cứ để triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, tích cực ứng dụng nền tảng công nghệ số nhằm thay đổi tư duy, phương thức, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai thực hiện trong năm 2022 để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã triển khai thực hiện, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu đề ra.

   Trong kế hoạch nêu rõ: yêu cầu trong quá trình triển khai, các đơn vị phải theo dõi, bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu được ban hành kèm theo Kế hoạch này nhằm đảm bảo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Chi tiết xem tại đây. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 334
Trước & đúng hạn: 333
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 05:02:43)
Bình Lãng quê tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH LÃNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0917324179

Email: tranmang1964@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tháng này: 2,090
Tất cả: 64,268