THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch covid-19
21/04/2022 12:00:00

Đại dịch covid 19 bùng phát đã làm cho nhiều trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi, phụ nữ mang thai, mới sinh con, nuôi con nhỏ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện tìm kiếm việc làm. Để kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng, giãm nhẹ nỗi đau thương, mất mát của các em và khó khăn phụ nữ tìm kiếm việc làm cũng như trong quá trình di cư nhằm đối phó với dịch bệnh. Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Quyết định và Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành Quyết định về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể như sau: Trường hợp có con dưới 6 tuổi được nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP "Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19". Nghị quyết cũng nêu rõ các đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch. Theo quy định của Nghị quyết, có 3 trường hợp người lao động có con nhỏ được hỗ trợ thêm. Cụ thể, theo điểm 7 mục II của Nghị quyết 68 do Chính phủ ban hành, chỉ khi người lao động có con nhỏ dưới 06 tuổi và thuộc một trong các trường hợp sau thì mới được hỗ trợ thêm do có con nhỏ: - Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: + Do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 + Thời gian nghỉ từ 01/5 đến 31/12/2021. + Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người nếu nghỉ việc từ 01 tháng trở lên; 1.855.000 đồng/người nếu nghỉ từ 15 ngày liên tục đến dưới 01 tháng. Nếu có con nhỏ, được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng cho mỗi con dưới 06 tuổi. - Người lao động bị ngừng việc: + Thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên, từ 01/5 đến 31/12/2021. + Đang tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp này được hỗ trợ 01 triệu đồng, nếu có con nhỏ được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng cho mỗi con dưới 06 tuổi. - Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động: + Bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh từ 01/5 đến 31/12/2021. + Đang tham gia BHXH bắt buộc. + Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp này được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người, nếu có con nhỏ được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng cho mỗi con dưới 06 tuổi. 2. Trẻ em được hưởng chính sách trong điều trị hoặc phải cách ly y tế nhằm phòng chống Covid-19 Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-Ttg Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Căn cứ điều 25 của Quyết định, trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền là một trong các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ được quy định như sau: - Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. - Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. - Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: + Được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/trẻ em. + Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy, ngoài hỗ trợ chi phí tiền ăn, trẻ em được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/trẻ. 3. Trường hợp trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ bị tử vong vì nhiễm Covid-19 Ngày 08/9/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 và ngày 09/9/2021 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ban hành Công văn số 327/QBT-QLCTDA về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Theo đó, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ nhằm góp phần động viên, khích lệ và giảm bớt một phần khó khăn, cụ thể như sau: - Đối tượng, định mức hỗ trợ: Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021. Định mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/trẻ em. - Trẻ em mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau: Cả cha và mẹ chết vì nhiễm Covid – 19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021. Cha hoặc mẹ chết vì nhiễm Covid – 19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Định mức hỗ trợ: 2 triệu đồng/trẻ em. - Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn đối tượng trẻ em hưởng lợi và chịu trách nhiệm trong việc xác định đúng thông tin và đối tượng hỗ trợ; tổng hợp danh sách trẻ em đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2021 (đợt 1) để tổng hợp danh sách gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh các trường hợp trẻ em được hỗ trợ theo quy định trên thì tổng hợp danh sách gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (có thể gửi nhiều đợt, đợt cuối cùng chậm nhất ngày 03/01/2022)./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1500
Trước & đúng hạn: 1499
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 03:21:03)
Bình Lãng quê tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH LÃNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0917324179

Email: tranmang1964@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0