CHUYỂN ĐỔI SỐ
UBND xã ban hành các Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã và hai thôn.
22/04/2022 12:00:00

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2022 trên địa bàn xã. Ngày 20/4/2022 Chủ tịch UBND xã ra các Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng của xã và hai thôn. Theo đó Tổ CNS của xã do Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng; thành viên là cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, Trưởng đài Truyền thanh và trưởng các đoàn thể; Tổ Công nghệ số cộng đồng ở các thôn do Trưởng thôn làm tổ trưởng, phó thôn làm tổ phó, thành viên gồm: chi hội trưởng, thành viên BCH, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể ở thôn (Chi đoàn TNCSHCM, Chi hội Nông dân, Chi hội Liên hiệp Phụ nữ,...) và giáo viên Tiểu học, THCS đang sinh sống trên địa bàn thôn có lòng nhiệt tình trong hoạt động cộng đồng, có tinh thần học hỏi và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.
Chi tiết xem tại các Links dưới đây:
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 334
Trước & đúng hạn: 333
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 04:49:17)
Bình Lãng quê tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH LÃNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0917324179

Email: tranmang1964@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tháng này: 2,089
Tất cả: 64,267