TIN TỔNG HỢP KHÁC
UBND xã Bình Lãng Phấn đấu trong quý II năm 2022 thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác thải tại 50 hộ gia đình trên địa xã.
12/04/2022 12:00:00

    Ngày 06/4/2022 UBND xã Bình Lãng ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025” năm 2022 trên địa bàn xã Bình Lãng. Nội dung đề án nhằm triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Hoàn thiện quy định, chính sách về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã. Phấn đấu trong quý II năm 2022 thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác thải tại 50 hộ gia đình trên địa xã.
Chi tiết xem tại đây. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 334
Trước & đúng hạn: 333
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 04:15:49)
Bình Lãng quê tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH LÃNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0917324179

Email: tranmang1964@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tháng này: 2,088
Tất cả: 64,266