CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND xã ban hành công văn V/v Giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
20/04/2022 12:00:00

Để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Ngày 19/4/2022 UBND xã ban hành công văn số 52/UBND-VP V/v Giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã và Trưởng các ngành đoàn thể xã tập trung thực hiện việc tiếp nhận, gải quyết trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân mức độ 3, 4 được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo các văn bản: Công văn số 1331/UBND-VP ngày 23/4/2020 cảu UBND tỉnh công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 xây dựng áp dụng thống nhất đối với cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 18/11/2021, Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương.

Chi tiết xem tại đây 


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1500
Trước & đúng hạn: 1499
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 04:11:46)
Bình Lãng quê tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH LÃNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0917324179

Email: tranmang1964@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tháng này: 1,571
Tất cả: 71,322