DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA BỘ CÔNG CHỨC XÃ
10/01/2023 12:00:00

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA BỘ CÔNG CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

E-Mail

1

Nguyễn Ngọc Cùng

Bí thư đảng ủy, CT HĐND xã

0386958394

Nguyenngoccung@haiduong.gov.vn

2

Đinh Đức Kham

Phó BT TT Đảng ủy

0985983859

khamtuxuyen@gmail.com

3

Trần Xuân Mãng

Phó BT -Chủ tịch UBND xã

0917324179

tranxuanmang@ haiduong.gov.vn

4

Lê Trung Đạo

Phó chủ tịch HĐND xã

0986015900

letrungdao@ haiduong.gov.vn

5

Nguyễn Tá Ứng

Phó chủ tịch UBND xã

0979151446

nguyentaung@haiduong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch UB MTTQ xã

0397047691

huongmattran.Blg@gmail.com

7

Nguyễn Khắc Viễn

Chủ tịch Hội Nông Dân xã

0398918458

nguyenkhacvinhtam@gmail.com

8

Nguyễn Ngọc Nhiều

Chủ tịch Hội CCB xã

0332315979

nguyenngocnhieublg@gmail.com

9

Trịnh Thị Vân

Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã

0384101640

trinhvanbinhlang@gmail.com

10

Nguyễn Thu Phương

Bí thư Đoàn xã

0973906620

doanxabinhlangtk@gmail.com

 

11

Nguyễn Tất Duân

Công chức

TC-KT xã

0979087856

nguyentatduan@haiduong.gov.vn

12

Trần Thị Minh

Công chức

VH-XH xã

0949475336

tranthiminh@ haiduong.gov.vn

13

Trương Thị Thoan

Công chức

VP-TK xã

0395523802

truongthithoan@haiduong.gov.vn

14

Khương Viết Hoàng

Công chức

ĐC-XD xã

0385430374

khuongviethoang@ haiduong.gov.vn

15

Đinh Văn Thảo

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

0901577566

dinhvanthao@ haiduong.gov.vn

16

Nguyễn Thị Anh

Công chức

VP-TK xã

0945385829

nguyenthianh1982@ haiduong.gov.vn

17

Nguyễn Thị Hương

Công chức

VH-XH xã

0988791689

nguyenthihuong @ haiduong.gov.vn

18

Nguyễn Bá Sơn

Công chức

TP -TH xã

0356769406

nguyenbason@ haiduong.gov.vn

19

Nguyễn Ngọc Quang

Trưởng C.A xã

0966350808

nguyenngocquang17011976@gmail.

com

20

Nguyễn Thị Nhung

Công chức

TP -TH xã

0969282118

nguyenthinhung1993lb@haiduong.gov.

vn

21

Bùi Thị Hạnh

Công chức ĐC-XD xã

0967031090

buithihanh1990@haiduong.gov.vn

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1500
Trước & đúng hạn: 1499
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 03:44:14)
Bình Lãng quê tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH LÃNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0917324179

Email: tranmang1964@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0